Buy Global Feel Local
One Stop Shop
One Stop Shop
הקודם
הבא

רוזנפלד עולם של אריזות וחומרי גלם  

The Full Package

אנו מספקים פתרונות בתחום אריזות פח, זכוכית, פלסטיק ומעטפת הכוללת חומרי גלם ופתרונות סגירה לאריזות עבור ענפי התעשייה השונים.
השירות שלנו רחב וכולל טיפול בכל הניירת והבירוקרטיה, התנהלות מול מכון התקנים ועד קבלת המוצרים בשער המפעל.
כל זאת תוך הבטחת רצף אספקה עתידי, וקבלת אחריות לתקינות המוצר בקו הייצור בעת הצורך.
בזכות רשת הקשרים הבינלאומיים הענפה המבוססת אשר יצרנו במהלך השנים, יש ביכולתנו לספק פתרונות אריזה וחומרי גלם ללקוחותינו גם בתקופות מאתגרות.
בעולם של חוסר ודאות, אנחנו מספקים ללקוחותינו שקט, איכות, וזמינות, המבטיחים שגרת ייצור רציפה.

רוזנפלד עולם של אריזות וחומרי גלם

The Full Package

אנו מספקים פתרונות בתחום אריזות פח, זכוכית, פלסטיק ומעטפת הכוללת חומרי גלם ופתרונות סגירה לאריזות עבור ענפי התעשייה השונים.
השירות שלנו רחב וכולל טיפול בכל הניירת והבירוקרטיה, התנהלות מול מכון התקנים ועד קבלת המוצרים בשער המפעל.
כל זאת תוך הבטחת רצף אספקה עתידי, וקבלת אחריות לתקינות המוצר בקו הייצור בעת הצורך.
בזכות רשת הקשרים הבינלאומיים הענפה המבוססת אשר יצרנו במהלך השנים, יש ביכולתנו לספק פתרונות אריזה וחומרי גלם ללקוחותינו גם בתקופות מאתגרות.
בעולם של חוסר ודאות, אנחנו מספקים ללקוחותינו שקט, איכות, וזמינות, המבטיחים שגרת ייצור רציפה.

0
שנות ניסיון
0
מדינות
+ 0
מוצרים
0
מפעלים
0
לקוחות

העולמות שלנו